KLOOF TUSSEN N-VA en VB

KLOOF N-VA EN VLAAMS BELANG

HET ONDERSCHEID TUSSEN N-VA EN VLAAMS BELANG IS FUNDAMENTEEL

 

10 december 2011

Een aantal elementen in de Belgische politiek wijzen er op dat sommigen stilaan verglijden naar een minder democratische mentaliteit.

Eén daarvan is ongetwijfeld het demoniseren van de tegenstander.

Vanzelfsprekend kunnen en moeten in een politiek-maatschappe-lijk debat tegengestelde opvattingen aan bod komen.

Zij mogen zelfs  hartstochtelijk verdedigd worden. Dit moet evenwel steeds gebeuren op basis van rationele argumenten.

Het verketteren van mensen die een andere mening huldigen, is onaanvaardbaar. 

Wie zich tot dergelijke methoden verlaagt, toont bovendien aan dat hij in feite over geen redelijke argumenten beschikt.  

Onlangs kregen wij daarvan een kras staaltje tijdens het Kamer-debat over de Beleidsverklaring van de nieuwe regering. 

De “tussenkomst” van Patrick Dewael (Open-VLD) op 8 december 2011 vormde één grote scheldtirade tegen de N-VA.

Van een coherente verdediging van het door de ploeg Di Rupo voorgestane beleid was geen sprake.

De bewering dat het onderscheid tussen N-VA en Vlaams Belang flinterdun zou zijn is te gek voor woorden.

Het volstaat het programma en de standpunten van de N-VA te bekijken om vast te stellen dat de kloof tussen beide formaties zeer diep is.  

Er is echter meer !

Indien het verschil tussen N-VA en Vlaams Belang inderdaad zo miniem zou zijn, waarom zijn de mensen van de N-VA dan in 2001 in de meest ondankbare omstandigheden vanaf nul begonnen met de opbouw van een nieuwe partij die jarenlang onder de kiesdrempel bleef ?

Zij hadden zich al die moeite kunnen besparen door gewoonweg aan te sluiten bij het Vlaams Belang !

Zij hadden dan nooit een jarenlange moeizame tocht door de woestijn moeten maken.